• Van Randwijcklaan 20
  • Amersfoort
  • 033 475 78 45
  • info@slenderyourbody.nl

Persoonsgegevens

Slender Your Body neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Dit is beschreven in een 'Register van Verwerking'.  Deze privacy verklaring ligt voor iedereen ter inzage in onze studio.